RESERVATIEFORMULIER SCHOOLPROGRAMMATIE 21-22

Wens je te reserveren voor een of meerdere schoolvoorstellingen en/of -films? Gebruik dan de respectievelijke inschrijvingsformulieren, die je onderaan deze pagina vindt.

Gelieve bij de inschrijving het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven, want de voorstellingen zijn steeds beperkt qua aantal toeschouwers. Elke verandering in de loop van het schooljaar moet zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld worden. Hou hier vooral ook rekening mee bij de instapklasjes van de allerkleinsten!

Het inschrijvingsformulier mail je naar sofie.teughels@bonheiden.be.

Telefonisch reserveren kan, maar moet steeds gevolgd worden door een schriftelijke reservering uiterlijk 3 dagen later. Inschrijvingen zijn pas definitief na bevestiging per mail door GC ‘t Blikveld.

Annuleren kan alleen in onderling overleg en met goedkeuring van beide partijen.