ALGEMENE INFO SCHOLEN

Gemeenschapscentrum 't Blikveld organiseert een gevarieerd, professioneel cultuuraanbod voor het basisonderwijs (kleuters en lagere school), gaande van podiumvoorstellingen (theater, dans, ...) over films tot workshops & theaterrondleidingen.

PRAKTISCH

Waar?

Alle voorstellingen en filmvertoningen vinden plaats in GC 't Blikveld (tenzij expliciet anders vermeld bij de voorstelling).

Wanneer?

We trachten telkens stipt te starten, probeer dus tijdig aanwezig te zijn met je leerlingen, zodat andere scholen & de artiesten niet onnodig moeten wachten. 

Hoe reserveren?

Reserveren kan via de respectievelijke inschrijvingsformulieren, die je via deze pagina terugvindt. Alle inschrijvingen worden volgens datum van ontvangst behandeld.

Na verwerking van de inschrijvingen bezorgen we jullie een voorlopige bevestiging. In september mailen we jullie de definitieve bevestiging. We vragen dan ook om het definitieve aantal leerlingen te bevestigen en dit ons terug te bezorgen, ondertekend, voor 10 september 2021. Vanaf dat moment is je inschrijving definitief. Na deze datum kan je theatervoorstellingen enkel annuleren wegens overmacht. In geval van annulering via overmacht zoeken we naar een mogelijke oplossing of alternatief. Opgelet: studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen... zijn geen gevallen van overmacht.

Het inschrijvingsformulier stuur je naar:
GC ‘t Blikveld
t.a.v. Inge Smekens 
Jacques Morrensplein 2
2820 Bonheiden

of per mail naar: inge.smekens@bonheiden.be 
Telefonisch reserveren kan, maar moet steeds gevolgd worden door een schriftelijke reservering uiterlijk 3 dagen later. Inschrijvingen zijn pas definitief na bevestiging per mail door GC ‘t Blikveld.

Annuleren kan alleen in onderling overleg en met goedkeuring van beide partijen.

Deelnameprijs?

Voor het seizoen 2021-2022 hanteren we volgende prijzen:

* podiumvoorstellingen: € 5 per leerling

* filmvoorstelling: € 3 per leerling

* theaterrondleiding: gratis

Begeleidende leerkrachten krijgen gratis toegang.

Ter plaatse?

Bij aankomst vragen we om het exact aantal leerlingen door te geven aan de balie of onze medewerkers. Zij begeleiden de groepen naar de zaal. Wij rekenen er op dat begeleidende leerkrachten voldoende toezicht houden op hun leerlingen. 

Betalen?

Op basis van het aantal aanwezige leerlingen ontvangt de deelnemende school een halfjaarlijkse factuur. Wij ontvangen geen cash betalingen voor of na de voorstelling!

Bij onrechtmatige annulering wordt het volledige inschrijvingsbedrag gefactureerd.

Vervoer?

GC ‘t Blikveld is een ’Culturele Bestemming’ en klassen die een voorstelling bijwonen, kunnen met DynamoOPWEG gratis vervoer door De Lijn bekomen. Klik hier voor meer informatie.