Waarom ging Jezus niet naar de moskee? Conflicten en overeenkomsten tussen wereldgodsdiensten

Inschrijven via Davidsfonds Academie
  • di3 maart '20van19.45 uurtot21.45 uur
  • di17 maart '20van19.45 uurtot21.45 uur
  • di24 maart '20van19.45 uurtot21.45 uur
  • di31 maart '20van19.45 uurtot21.45 uur

* Vasten en voedingsvoorschriften, zielsverhuizing en wedergeboorte
* Onverwachte invloeden op jodendom, christendom en islam
* Religie en geweld

De grote wereldgodsdiensten - jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme - lijken op veel vlakken een andere weg uit te gaan. Toch zien we dat het vaak dezelfde thema’s zijn die mensen bezighouden. Verhullen de interreligieuze tegenstellingen dan een diepere dimensie van overeenkomst?

Jan Van Eycken selecteert vier thema’s die verschillen én gelijkenissen tussen de wereldgodsdiensten blootleggen. Hij gaat in op de manier waarop godsdiensten omgaan met leven na de dood en welke voedingsvoorschriften gevolgd moeten worden. Daarnaast bespreekt hij op kritische wijze de band tussen geweld en diverse religies en trekt hij onvoorziene parallellen tussen het christelijke geloof en oosterse religies. Jan Van Eycken informeert niet alleen, maar zet ook aan tot denken. Een cursus die verrassende inzichten biedt.

Wie Jan Van Eycken
Wanneer dinsdag 3, 17, 24 en 31 maart 2020, telkens van 19.45 tot 21.45 u.
Waar grote zaal OC de Krankhoeve
Info 015 33 60 63 (Lisbeth Vanden Storme)
Inschrijven 016 31 06 70 of www.davidsfonds.be/academie

€ 54 / € 49 (met Davidsfonds Cultuurkaart)

i.s.m. Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam