Lezing Het Salon: Het Lam Gods, een gelaagd verhaal door Eugeen Roegiest

Inschrijven
  • vr18 februari '22van10.00 uurtot12.00 uur

Tijdens deze lezing gaan we dieper in op de veelzijdige symboliek van het Lam Gods retabel. Naast de bijbelse getallensymboliek biedt het kunstwerk een zoektocht waarbij zowel teksten en personages als planten en bloemen de toeschouwer begeleiden in een complex verhaal. Dit verhaal verwijst inderdaad naar de christelijke leer, maar kan evenzeer gelezen worden als een herinnering aan de belangrijke gebeurtenissen en figuren uit de tijd van de gebroeders Van Eyck. Het retabel omvat dus een dubbele gelaagdheid door een onmiskenbaar theologische symboliek, maar evenzeer door een historische symboliek. Deze laatste kunnen we interpreteren als een eerbetoon aan belangrijke figuren van zijn tijd.

Uiteraard gaan we ook in op de makers van dit werk en belichten we de technische vaardigheden.

Wie: Eugeen Roegiest is emeritus gewoon hoogleraar aan de UGent. Hij is romanist en gespecialiseerd in Spaanse en vergelijkende Romaanse taalkunde. Hij richtte de onderzoeksgroep voor Spaanse taalkunde op, heeft enkele boeken en artikels gepubliceerd, geeft lezingen en gidst voor Gandante.
Plaats: 't Kranske
Wanneer: vrijdag 18 februari 2022 om 10 u. 
Prijs: 6 euro

In samenwerking met Avansa Regio Mechelen en Gandante