Kunstontmoetingen: Griekse en Romeinse architectuur

Inschrijven
  • do7 november '1913.30 uurtotdo14 november '1913.30 uur

De Griekse tempel, een verheven beeld in de ruimte?

Steekt het Parthenon boven de stad Athene uit, dan bewaart het Erechteion de ziel van de stad. In de tempel, de woonplaats van de godheid,  heeft ook de mens zijn plaats, zichtbaar en onzichtbaar, verbeeld in unieke sculpturen. Een namiddag vertoeven we tussen getuigen van grote menselijke creativiteit.

De Romeinse stad Trier: ruimtelijke ordening en orde in de architectuur.

Trier, op en top Romeins, maar ook Middeleeuws. Romeins is het stratenplan, recht op recht, met een ordentelijke inplanting van publieke gebouwen, woonblokken en open ruimtes. Orde moet er zijn: daarvan getuigt de kwadraatbouw bewaard in de dom… En wat hebben de Middeleeuwen gedaan met deze ordening in stratenplan en gebouwen?

Wie Emmy Vermeulen
Wanneer donderdag 7 en 14 november 2019, telkens van 13.30 tot 15.30 u. 
Waar ’t Kranske

€ 20

 Max. 50 deelnemers