Gezocht: vrijwillige zaalwachters Sint-Martinus?

Om de dienstverlening naar huurders van feestzaal Sint-Martinus te optimaliseren zoekt GC 't Blikveld een pool van een viertal vrijwilligers om dit proces in goede banen te leiden.

Welke taken vallen onder deze opdracht?

  • de huurder ter plaatse ontvangen in de zaal bij aanvang van de huur om o.a. toelichting te geven over alle faciliteiten & verwachtingen;
  • vervolgens (telefonisch) standby zijn gedurende de periode van de huur; 
  • na afloop van de huur een controle uitvoeren op de naleving van het goede gebruik van de zaal: o.a. vaststelling van eventuele calamiteiten, controle op naleving van de schoonmaakverplichtingen,...;
  • opvolgen van het drankverbruik (bv. opmaak drankenstock) en na de verhuur bezorgen aan GC ’t Blikveld;
  • rondleiden van potentiële of toekomstige huurders in de feestzaal (op afspraak); 
  • periodiek buitenzetten van de afvalbakken volgens de afvalkalender.

Zitten zeker niet in deze opdracht: beheer zaalverhuur & toegangsbadges, onderhoud zaal, drankbestellingen,...

Welke vergoeding?

Uitgevoerde prestaties worden vergoed tegen een vrijwilligersvergoeding van € 10 per verhuur.

Welk profiel zoeken we?

  • We zoeken in totaal een viertal vrijwilligers, zodat we via een beurtensysteem deze zaalpermanenties doorheen het jaar kunnen verdelen;
  • Je woont bij voorkeur in de nabije omgeving van feestzaal Sint-Martinus;
  • Je kan je op geregelde tijdstippen (vooral in het weekend) vrijmaken voor de uitvoering van deze opdracht;  
  • Je hebt een klantgerichte houding en kan vlot & duidelijk communiceren met zowel huurders als de zaalbeheerder.

Verdere vragen of interesse?

Meld je aan de balie van GC 't Blikveld of via blikveld@bonheiden.be - 015 50 28 70.
Tijdens een introductiegesprek lichten we graag de concrete opdrachten, afspraken & verwachtingen verder toe.

Gepubliceerd opdinsdag 19 december 202315.05 u.